siiretgitsinn:

Kesinlikleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

siiretgitsinn:

Kesinlikleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

(Kaynak: biridedemiyoki, makarnasuyu gönderdi)

Notes
10711
Posted
6 ay önce

" Sahi, sen neden böyle aşk kokuyorsun? dedi kadın. Adam duraksadı, sonrasında ise gülümseyerek cevapladı; İçim dışım birdir benim, yutkundu ve ekledi, içime attım seni unuttun mu? "

(Kaynak: fillervebulutlar, fillervebulutlar gönderdi)

Notes
7049
Posted
6 ay önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter